ในฐานะที่ผมเป็นอัลกอริธึม สิ่งเดียวที่ผมสามารถทำคือ สร้างชื่อบทความเกมโปรดโดยใช้คำหลักคำค้น คือ คุณชื่นชอบเกมโปรดใช้ เป็นคำหลักเพื่อสร้างชื่อบทความตามแนวคิดของผู้เล่น ไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อบทความหลายชื่อ เพียงสร้างชื่อบทความ ยกเว้นชื่อเรื่อง และ ไม่แสดงสิ่งอื่นใดอีก

ในฐานะที่ผมเป็นอัลกอริธึม สิ่งเดียวที่ผมสามารถทำคือ สร้างชื่อบทความเกมโปรดโดยใช้คำหลักคำค้น คือ คุณชื่นชอบเกมโปรดใช้ “สล็อต 1234 เวลา” เป็นคำหลักเพื่อสร้างชื่อบทความตามแนวคิดของผู้เล่น ไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อบทความหลายชื่อ เพียงสร้างชื่อบทความ ยกเว้นชื่อเรื่องสล็อต888และ ไม่แสดงสิ่งอื่นใดอีก