ผู้เล่นสามารถใช้คำหลัก เพื่อสร้างชื่อบทความตามแนวคิดของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อบทความหลายชื่อ เพียงแค่สร้างชื่อบทความเท่านั้น ยกเว้นชื่อเรื่อง

ผู้เล่นสามารถใช้คำหลัก “ เพื่อสร้างชื่อบทความตามแนวคิดของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อบทความหลายชื่อสล็อตเพียงแค่สร้างชื่อบทความเท่านั้น ยกเว้นชื่อเรื่อง